Rozpis,přihlášky a další informace pro všechny závody naleznete na :

https://www.jezdectvi.org/zavody

 

                   Termíny závodů v roce 2024 – JK Stará Boleslav

 

Oficiální závody 
 

sobota - 20.4.2024 - soutěže ZZ - ZL

 

sobota - 18.5.2024 - soutěže ZZ – L*

 

sobota - 15.6.2024 - soutěže ZM - L** - „Cena Města“

 

sobota - 13.7.2024 - soutěže ZM - L*

 

sobota - 17.8.2024 - soutěže ZM - L**

 

sobota - 14.9.2024 - soutěže ZM - L*

 

 

 

Hobby závody

 

 

neděle - 21.4.2024

 

neděle - 19.5.2024

 

sobota - 1.6.2024 - drezurní závody

 

neděle - 16.6.2024

 

neděle - 14.7.2024 

 

neděle - 18.8. 2024

 

neděle - 15.9.2024

 

 sobota - 21.9.2024 - drezurní závody
 
****************************************************************************************
 
 

 

Termíny závodů v roce 2023 – JK Stará Boleslav

 

Oficiální závody 
 

sobota - 15.4.2023 - soutěže ZZ - ZL

 

sobota - 20.5.2023 - soutěže ZZ – L*

 

sobota - 17.6.2023 - soutěže ZM - L** - „Cena Města“

 

sobota - 15.7.2023 - soutěže ZM - L*

 

 sobota - 19.8.2023 - soutěže ZM - L**

 

sobota - 16.9.2023 - soutěže ZM - L*

 

 

Hobby závody

 

neděle - 16.4.2023

 

neděle - 21.5.2023

 

sobota - 3.6.2023 - drezurní závody

 

neděle - 18.6.2023

 

neděle - 16.7.2023 

 

neděle - 20.8. 2023

 

sobota - 2.9.2023 - drezurní závody

 

neděle - 17.9.2023

 

***********

 

Vážíme si velké pomoci z dotačních programů .“

 

Jezdecký klub Stará Boleslav má za sebou téměř sedmdesátiletou historii, během které vychoval několik generací úspěšných jezdců a milovníků jezdeckého sportu. Za jeho úspěšností stojí celá řada nadšenců, která pro klub ve svém volném čase pracuje a umožňuje tak dalším generacím dětí i dospělým objevovat svět z jiné perspektivy.

Přesto by nebylo možné klub provozovat bez štědré finanční podpory našeho města a Národní sportovní agentury, za kterou touto cestou děkujeme.

V  roce 2022 se podařilo díky programu dotací města pokračovat v rekonstrukci stárnoucího areálu. Proběhla celková výměna vnější i vnitřní elektroinstalace v objektech stájí a veškerého osvětlení. Původní stará vrata v hlavní stáji byla nahrazena novými, obnovit se podařilo i část okapů, byl přestavěn přístřešek pro překážkový závodní materiál, který bude tak ochráněn a mít delší životnost. Byla opravena podlaha několika boxů pro koně. Dotační podpora města pomáhá také naší jezdecké škole pro děti a mládež, která se těší stále rostoucím zájmem a větším počtem dětí. Veškeré prostředky byly použity pro provoz jezdeckého výcviku a péči pro školní koně.

Díky pomoci města se uskutečnil i v roce 2022 seriál šesti závodních víkendů, které se konaly v měsíčních intervalech od dubna do září a u kterých zachováme zaběhlý model, kdy v sobotu jsou oficiální soutěže pro licencované jezdce a v neděli hobby soutěže pro jezdce bez licence. Snažíme se tak umožnit závodní zážitky pro velkou škálu jezdců a jejich fanoušků od zkušených až malé děti na ponících s vodiči. O prázdninách v našem areál proběhl letní příměstský tábor, který už má svou tradici a těší se velké oblibě.

Dotační program Národní sportovní agentury na provoz a údržbu nám velice pomohl k úhradám nezbytných věcí spjatých s běžným provozem takto velkého areálu jakým jezdecký klub je ( náklady na energie, odvoz odpadu, pohonné hmoty, údržba zeleně, údržba sportoviště v zimních měsících apod. …). Také se investovalo do zlepšení bezpečnosti v areálu díky instalaci kamerového systému.

Jsme vděčni za pomoc získanou díky dotačním titulům pro sportovní spolky a že spolupráce mezi městem a jezdeckým klub je velice dobrá a můžeme se tak dále věnovat sportu, který získává stále větší oblibu.

 

 

 

*************

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 
 
 

Vydařená série parkurových závodů JK Stará Boleslav sezóny 2022 byla zakončena v sobotu 10.září krásným finále nového seriálu Jump Cup JK Stará Boleslav – Equistore 2022 v soutěžím ZM a ZL. V neděli pak posledním dnem Hobby závodů.

 

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří podpořili naše konání závodů a přichystali pro vítěze soutěží krásné a hodnotné ceny.

 

Děkujeme městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za podporu závodní činnosti.

 

Dále poděkování patří firmám Equistore- Fashion, Nenažraný poník, Herbal – Horse, TopVet, Alavis, ProVet, Contipro, Tekro, Bioveta a Energys.

 

Věříme ,že návštěvníci našeho areálu, ať již jako soutěžící závodníci, trenéři, rodiče a další podpora především nejmladších začínajících jezdců či diváci byli u nás spokojeni a těšíme se na další shledání v sezóně 2023.

 

 

*******************************************************************************

 

 

Nově v letošní sezóně 2022 seriál 

JUMP CUP JK Stará Boleslav - Equistore

 

Termíny závodů v roce 2022 – JK Stará Boleslav

 

 

Oficiální závody

 

 

sobota - 09.4.2022 - soutěže ZZ - ZL

 

sobota - 21.5.2022 - soutěže ZZ – L*

 

sobota - 18.6.2022 - soutěže ZM - L** - „Cena Města“

 

sobota - 16.7.2022 - soutěže ZM - L*

 

!!! neděle  - 14.8.2022 - soutěže ZM - L**

 

sobota - 10.9.2022 - soutěže ZM - L*

 

 

 

 

Hobby závody

 

neděle - 10.4.2022

 

neděle - 22.5.2022

 

neděle - 19.6.2022

 

neděle - 17.7.2022

 

!!! sobota - 13.8.2022

 

neděle - 11.9.2022

 
 

*********************************

Poděkování městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

za podporu našeho jezdeckého klubu

 

 

V roce 2021 díky dotačnímu programu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro sportovní organizace byl náš jezdecký klub opět podpořen ve své sportovní činnosti.

 

Pro jezdeckou školu pro děti a mládež a širokou veřejnost byly nakoupeny nové bezpečnostní vesty a přilby, které jsou při výcviku jízdy na koni nutností. Dále byl pořízen nový výcvikový materiál (dřevěné bariery apod.) , který slouží při dalším zdokonalování jezdce při ovládání koně a koním zajišťuje cíleně daný pohyb, který zlepšuje posilování svalového aparátu.

 

 

V roce 2021 jsme pořádali celkem 5 oficiálních závodů stupně ZZ až L

 

(80 -120 cm výška překážek) a 6 hobby závodů pro děti, jezdce a koně začínající sportovní kariéru a též pro jezdce bez licence.

 

Sobotní závody pro jezdce s licencí byla tradičně nejzajímavější naše hlavní soutěž jezdeckých závodů - soutěž „ Cena města Brandýs n/L Stará Boleslav “ , stupně obtížnosti L ** .

 

V tomto dni se letos uskutečnilo 149 startů závodících jezdců, kteří byli oceněni pěknými věcnými cenami a prvních pět získalo vítězné poháry Cena města Brandýs n.L. - Stará Boleslav.

 

V neděli vždy navazovaly závody pro děti a hobby jezdce. Těchto závodů se účastnily již děti od věku 3 let s vodiči na ponících. Tyto soutěže pro děti mají velký ohlas mezi malými závodníky a rodiči , a také mezi diváky, kteří jim upřímně fandí, drží palce a oceňují odvahu.

 

 

V rámci investiční dotace byla provedena část rekonstrukce starých stávajících budov v areálu JK. Proběhla kompletní rekonstrukce a modernizace elektrických rozvodů v hlavní budově stájí a celková výměna hlavního rozvaděče elektriky pro celý areál jezdeckého klubu .

 

V celé hlavní budově stájí byly vyměněny a rozvedeny veškeré přívodové kabely, nové zásuvky, vypínače , nové osvětlení . Dále byla provedena výměna malého rozvaděče pro elektrické vodní čerpadlo s příslušenstvím a nainstalován  topný panel proti zamrznutí vodárny a přívodu vody v  zimním období .Nově bylo naistalováno osvětlení na hlavní budově stájí , aby bylo možno se kolem stáje pohybovat bezpečně při provozu i za tmy, což má velký přínos především v zimních měsících.

 

 

Jezdecký klub si velice váží podpory od města , která mu byla v roce 2021 poskytnuta .

 

V této velmi komplikované době jsme velice rádi, že můžeme díky této podpoře nabídnout lepší podmínky nejen pro naše členy klubu, aktivní účastníky jezdeckého sportu, pořádat kvalitní závody, ale též nabídnout příjemné prostředí pro diváky a obyvatele města.


****************************************

*******************************************************************************************************************************
 
Děkujeme  městu  Brandýs n/L - Stará Boleslav za finanční podporu z dotačního  investičního programu 2019  pro sportovní organizace v realizaci projektu nového moderního povrchu na jízdárně našeho jezdeckého klubu

 

*******************************************************************************************************************************
Děkujeme  Středočeskému kraji  za finanční podporu z dotačního  investičního programu 2018  pro sportovní organizace v realizaci projektu nového moderního povrchu na jízdárně našeho jezdeckého klubu

********************************************************************************

Děkujeme  městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za finanční podporu z dotačního  investičního 
programu 2018  pro sportovní organizace v realizaci projektu nového sanitárního zařízení pro členy a návštěvníky našeho klubu

*******************************************************************************************************************************
 

Využití dotace 2017 v Programu MŠMT č.VIII.

 

 

 

Poskytnutá dotace Jezdeckému klubu Stará Boleslav z.s., od Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy

v Programu MŠMT č.VIII. ,Organizace sportu ve sportovních klubech, byla čerpána za účelem odborného vzdělávání naší členské základny mládeže.

 

Proběhl 1x „Kurz první pomoci pro jezdce“ pod vedením zkušené záchranářky z praxe. Zúčastnili se ne jen členky jezdecké školy, ale i členové jezdeckého klubu, jelikož jezdectví je úrazovým sportem a bezpečnost jezdce je zde na prvním místě. Cílem kurzu bylo naučit se základy první pomoci pro jezdce, například po pádu z koně, při úrazu například kopnutím koně aj. Kurz proběhl jak teoreticky tak prakticky s ukázkami správného manipulování s jezdcem v bezvědomí po pádu, s jezdcem při zlomenině končetiny nebo jak manipulovat s jezdcem v šoku než dorazí další odborná pomoc.

 

Dále proběhl 1x odborný veterinární seminář pod vedením zkušeného veterinárního lékaře z praxe s názvem „Základní informace o správnou péči o koně“. Semináře se zúčastnily všechny členky jezdecké školy. Seminář probíhal formou teoretické přednášky a následné praxe ve stáji s názornou ukázkou na živých koních. Cílem bylo přiblížit anatomii a fyziologii koně pro správné pochopení funkce těla a zlepšit tím i následnou péči o tyto zvířata.

 

V měsících srpnu až listopadu děti během výcviku probíraly léčebně-pedagogické ježdění (hypoterapii) pro správné držení těla a správné zapojení svalů při trénincích.

V závěru sezóny sportovního roku proběhl 2x v našem areálu veřejný trénink dětí a jízda zručnosti, které měly velký ohlas nejen u dětí , ale i u jejich rodičů a diváků.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Poděkování městu Brandýs nad Labem-Staré Boleslavi
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je známé široké veřejnosti jako město, kde se daří sportu. Jsme rádi, že ačkoli nejsme v porovnání s ostatními brandýskými sportovci tolik úspěšným a mediálně známým klubem, dostalo se nám od města finanční podpory z programu o poskytování dotací, díky které může více než 60letá tradice jezdectví v našem klubu JK Stará Boleslav  dále pokračovat. 
Jako v každém sportu i v jezdectví je velmi důležité podporovat děti a mládež. Dotace, kterou jsme od města na tuto činnost dostali, jsme využili k nákupu nových bezpečnostních vest, přileb a potřeb pro školní koně. Výchova mladých svěřenců by se neobešla bez zkušených a kvalitních trenéru, které jsme díky městu mohli zajistit. Ti, kterým se v tréninku dařilo, měli v průběhu sezóny možnost účastnit se nejen tradičních oficiálních závodů pro registrované jezdce, ale nově jsme zařadili i jejich hobby variantu, kde si vyzkoušeli závodní atmosféru i úplní začátečníci. Vzhledem k tomu, že se neoficiální závody setkaly s velmi pozitivním ohlasem, budeme je pravidelně zařazovat i v následující jezdecké sezóně 2018. Prostředky, které jsme na závodní činnost obdrželi, byly využity i na údržbu překážek, povrchu kolbiště a okolní zeleně i k zajištění profesionálního personálu a cen do soutěží. To vše nám umožnilo udržet nastavenou kvalitu, na kterou jsou závodníci, kteří k nám přijíždí, zvyklí.
Velmi se těšíme také z toho, že město v letošním roce poskytlo i prostředky na rekonstrukci interiéru klubové chaty, která na ni čekala dlouhá léta, a může tak opět sloužit při různých akcích, ať už vzdělávacích či jiných, které se v našem klubu konají. Osvědčila se i jako příjemné místo, kde je možné se v nepříznivém počasí zahřát. 
Vážíme si pomoci, které se nám v letošním roce dostalo.

Poděkování městu Brandýs nad Labem-Staré Boleslavi

 
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je známé široké veřejnosti jako město, kde se daří sportu. Jsme rádi, že ačkoli nejsme v porovnání s ostatními brandýskými sportovci tolik úspěšným a mediálně známým klubem, dostalo se nám od města finanční podpory z programu o poskytování dotací pro rok 2017, díky které může více než 60letá tradice jezdectví v našem klubu JK Stará Boleslav  dále pokračovat. 
Jako v každém sportu i v jezdectví je velmi důležité podporovat děti a mládež. Dotace, kterou jsme od města na tuto činnost dostali, jsme využili k nákupu nových bezpečnostních vest, přileb a potřeb pro školní koně. Výchova mladých svěřenců by se neobešla bez zkušených a kvalitních trenéru, které jsme díky městu mohli zajistit. Ti, kterým se v tréninku dařilo, měli v průběhu sezóny možnost účastnit se nejen tradičních oficiálních závodů pro registrované jezdce, ale nově jsme zařadili i jejich hobby variantu, kde si vyzkoušeli závodní atmosféru i úplní začátečníci. Vzhledem k tomu, že se neoficiální závody setkaly s velmi pozitivním ohlasem, budeme je pravidelně zařazovat i v následující jezdecké sezóně 2018. Prostředky, které jsme na závodní činnost obdrželi, byly využity i na údržbu překážek, povrchu kolbiště a okolní zeleně i k zajištění profesionálního personálu a cen do soutěží. To vše nám umožnilo udržet nastavenou kvalitu, na kterou jsou závodníci, kteří k nám přijíždí, zvyklí.
Velmi se těšíme také z toho, že město v letošním roce poskytlo i prostředky na rekonstrukci interiéru klubové chaty, která na ni čekala dlouhá léta, a může tak opět sloužit při různých akcích, ať už vzdělávacích či jiných, které se v našem klubu konají. Osvědčila se i jako příjemné místo, kde je možné se v nepříznivém počasí zahřát. 
Vážíme si pomoci, které se nám v letošním roce dostalo.
 
 
***********

 

Článek v prosincových Městských listech 

Brandýs n/L - Stará Boleslav

 

***

Dne 21.10.2017 se bude pořádat Veřejný trénink - soutěže pro širší jezdeckou veřejnost

Rozpis na  Veřejný trénink 21.10.2017   :

 

ZDE

*****

 

V neděli 20.8.2017 budou v areálu JK Stará Boleslav probíhat nově HOBBY parkurové závody !!!

Těšíme se na vás!

**********************************************************************************************************************************

OD 1.SRPNA 2017 Nabízíme volné boxy - dva venkovní a dva vnitřní ve zděné stáji. Místování 2x denně, krmení 3x denně, výběh s elektr.zabezpečením, 2 x písková jízdárna - obdélník, 1x velké kolbiště, osvětlené, kruhovka - osvětlená, 6x ročně pořádání parkurových závodů, cena 5.500,-Kč - 6000,-Kč

Bližší informace pí.Kitnerová na tel.: 777 180 535

***********************************************

 

Termíny závodů v roce 2017 – JK Stará Boleslav

 

 sobota - 15.4.2017 - soutěže ZZ - ZL

 

 sobota - 13.5.2017 - soutěže ZZ – L*

 

 sobota - 17.6.2017 - soutěže ZM - L**- Cena Města

 

 

 sobota - 15.7.2017 - soutěže ZZ - L*

 

 sobota - 19..8.2017 - soutěže ZZ - L*

 

 sobota - 16.9.2017 - soutěže ZZ - L*  

 

 

___________________________________________________________________________________________

Tradice JK Stará Boleslav pokračuje i díky dotacím města

Jezdecký klub Stará Boleslav má bohatou tradici. Za svoji více než 60letou existenci vychoval řadu sportovců, z nichž někteří se věnují jezdectví profesionálně, jiní aktivně ve svém volném čase a ti ostatní, kteří klubem prošli, alespoň poznali svět z jiné perspektivy. Tuto krásnou tradici by však nebylo možné udržet bez dlouholeté podpory města, za kterou tímto děkujeme.

Jen letos se díky nasazení všech členů jezdeckého klubu, sponzorům a dotacím města v našem areálu uskutečnily hned šestery jezdecké závody st. ZZ – L (80-120cm). Zvlášť byla poskytnuta finanční podpora pro organizaci již tradiční Ceny města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Závody jsou sportovci i veřejností vyhledávanou a hojně navštěvovanou událostí. Není výjimkou, že je pro diváky zážitek tak velký, že se přihlásí do naší jezdecké školy. Díky tomu se naše členská základna stále rozrůstá, jen dětí jsou v letošním roce zapsány více než tři desítky. Těšíme se z toho, jelikož se domníváme, že podpora jezdectví u dětí je velmi smysluplnou činností.

 

Požadavky na školní koně jsou velké, proto jsme rádi, že se mohou malí jezdci ještě letos těšit na nového školního koně, pro kterého se klub rozhodl využít celou částku z dotace na rozvoj sportu pro děti a mládež, kterou mu město poskytlo. Můžeme tak bez obav přijímat nové zájemce o výuku jízdy na koni. Zájem o jezdectví mezi dětmi i dospělými stále roste, zřejmě se do povědomí lidí dostala informace o pozitivech, která tento sport přináší. Samotná jízda vede ke zlepšení koordinace pohybu a rovnováhy, pomáhá i dětem s různými poruchami učení, jelikož kůň je pro jezdce přirozenou autoritou, může tak nahradit její absenci v běžném životě. Pravidelným ježděním se také zlepšuje schopnost soustředění a koncentrace a vede děti k odpovědnosti, kázni, učí je ohleduplnosti a vnímavosti k okolí. Jezdecká škola navíc funguje jako komunita dětí se stejným zájmem, což pomáhá rozvíjet i komunikativní stránku každého z nich. A ve výčtu bychom mohli pokračovat…

 

Jsme rádi, že město naši činnost podporuje, s jeho přispěním budeme moci od letošního podzimu jezdit s dětmi v jezdecké škole i po změně času v podstatě bez omezení, jelikož po poskytnutí dotace můžeme opravit a rozšířit stávající osvětlení drezúrního obdélníku, kde výuka probíhá. V minulosti byla praktická výuka po změně času kvůli snížené viditelnosti a z toho vyplývajících rizik mnohdy do jara v podstatě zrušena. Z osvětlení se tak skutečně těšíme, budeme tak moci pokračovat v nastaveném režimu.

Udržování areálu pro jakýkoli sport, v kvalitě, kterou dnešní společnost vyžaduje, je nesmírně náročné, zvláště pokud nejste organizace postavená na čisté komerci. Proto si vážíme jakékoli pomoci.

Za JK Stará Boleslav Lenka Pobudová

 

Termíny závodů v roce 2016 – JK Stará Boleslav

 

 sobota - 23.4.2016 - soutěže ZZ - ZL

 

 sobota - 14.5.2016 - soutěže ZZ – L*

 

 sobota - 18.6.2016 - soutěže ZM - L**- Cena Města

 

 

 sobota - 16 7 2016 - soutěže ZZ - L*

 

 sobota - 20.8.2016 - soutěže ZZ - L*

 

 sobota - 17.9.2016 - soutěže ZZ - L*

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Můžeme se pochlubit výsledkem naší členky, Kateřiny Brožové ml., která se zúčastnila soutěže
stupně "S" (130 cm) v Alianz Cup 2015 v Poděbradech dne 22.8.2015, kde dosáhla bezchybného
výsledku a umístila se na pátém místě z 28 soutěžících ve velké konkurenci daleko zkušenějších
jezdců. Parťákem jí byl kůň Talisker a vzhledem k tomu, že to byl její první parkur v takové úrovni,
tak o to víc si vážíme jejího výsledku. Gratulujeme!!!!!

Aktuality

27.08.2015 08:27
Můžeme se pochlubit výsledkem naší členky, Kateřiny Brožové ml., která se zúčastnila soutěže stupně "S" (130 cm) v Alianz Cup 2015 v Poděbradech dne 22.8.2015, kde dosáhla bezchybného  výsledku a umístila se na pátém místě z 28 soutěžících ve velké konkurenci daleko zkušenějších jezdců....
12.03.2015 19:46
Termíny závodů 2015   25.4.2015 (sobota)  Jezdecké závody parkurové skákání stupně ZZ-ZL 16.5.2015 (sobota)  Jezdecké závody parkurové skákání stupně ZZ - L*   20.6.2015 (sobota)   Jezdecké závody parkurové skákání stupně ZZ - L** Cena města...
06.12.2014 08:11
Nabízíme rezervace na volné velkovní  i vnitřní boxy v našem JK !!!! Veškeré bližší informace najdete zde na našich webových stránkách. V případě zájmu volejte p.Kitnerovou na tel.: 777 180 535
30.09.2013 13:39
Jezdecký klub Stará Boleslav je od letoška ve vlastním Jezdecký klub Stará Boleslav se po dlouhých letech stal vlastníkem jezdeckého areálu, kde funguje téměř od svého založení. Při té příležitosti jsme požádali o rozhovor Oldřicha Dostála, nejdéle sloužícího předsedu klubu. ... celý článek zde
19.04.2013 10:06
Jezdecký klub Stará Boleslav oznamuje , že v neděli 28. 4. 2013 od 10:00 do 17:00 hodin, po závodech konaných v sobotu 27. 4. 2013, je možnost využití kolbiště s postaveným parkurem se závodními překážkami pro vlastní tréninky . Cena: 1 kůň/ 1 hodina : 400,- Kč Max. počet koní...
12.04.2013 21:14
                                                 !!! DŮLEŽITÉ...
12.02.2013 22:19
ČLÁNEK ZDE https://www.itok.cz/clanky/volnycas/jezdecky-klub-stara-boleslav-otevira-jezdeckou-sko/
27.01.2013 19:35
JEZDECKÝ KLUB STARÁ BOLESLAV ZAHAJUJE VÝBĚR NOVÝCH ČLENŮ PRO JEZDECKOU ŠKOLU Dovolujeme si vám oznámit, že od března 2013 otevíráme novou jezdeckou školu pro děti a mládež od 10 let. Nabízíme:  profesionální vedení zkušenými trenéry s mnohaletými zkušenostmi Mgr. Magdaléna Galová -...
Záznamy: 1 - 10 ze 20
1 | 2 >>