Ceník

  • Pronájem 1 boxu pro nečleny 7.000,-Kč/měsíc
    Cena zahrnuje ustájení koně, krmení 3xdenně, místování 2x denně, poskytnutí základního poradenství při ošetřování koně, výběh
  • Pronájem šatny a vlastní skříňky 50,-Kč/měsíc
  • Základní členský příspěvek v JK Stará Boleslav 150,-Kč/měsíc
  • Pronájem areálu za účelem pořádání sportovních akcí pro členy JK Stará Boleslav 8.000,-Kč/1 den
  • Pro ostatní činí pronájem areálu 12.000,-Kč/1 den.Cena zahrnuje: kolbiště, opracoviště, parkoviště, věž rozhodčích, tribuny, kiosek