Ceník

  • Pronájem 1 boxu  7.000,-Kč/měsíc
    Cena zahrnuje ustájení koně, krmení 3xdenně, místování 2x denně, poskytnutí základního poradenství při ošetřování koně
  • Zřízení výběhu s možností odvádění koně do a z výběhu ošetřovatelem  300,- Kč/měsíc
  • Výměna dek koni 150Kč/měsíc
  •  Zvony a kamaše do výběhu 150,-Kč/ měsíc 
  • Maska proti hmyzu 150Kč/ měsíc
  • Základní členský příspěvek v JK Stará Boleslav 150,-Kč/měsíc
  • Pronájem areálu za účelem pořádání sportovních akcí pro členy JK Stará Boleslav 8.000,-Kč/1 den
  • Pro ostatní činí pronájem areálu 12.000,-Kč/1 den.Cena zahrnuje: kolbiště, opracoviště, parkoviště, věž rozhodčích, tribuny, kiosek