Jezdecké závody 21.5.2011

02.05.2011 20:30

"Z"-"L"

 

zavody 21.5.2011.doc (35 kB) 

JEZDECKÝ KLUB STARÁ BOLESLAV /MB 074/

Hluchov 860, 250 02 Stará Boleslav

 

 

A: Základní údaje

Pořadatel :                       Jezdecký klub Stará Boleslav MB 074

Datum:                            21.5.2011

Místo :                             Kolbiště v Hluchově 70 x 110 m pískové

                                        Opracoviště: 30x60m pískové,   25 x100 m travnaté

Ředitelství závodů:         Ředitel : Oldřich Dostál

                                        Hlavní rozhodčí :   Ing.Jiří Gotvald

                                         Rozhodčí: Magdalena Formandlová, Šárka Kitnerová

                                        Autor parkúru :   Tomáš Jarolím

                                        Technický delegát: Rudolf Michl

                                         Hlasatel : Miroslav Kupr

B: Soutěže

1.Skoková soutěž stupně ,,ZM “ - na limitovaný čas

       oddělení A- pro koně startující 1. rokem

       oddělení B- pro děti

       oddělení C- starší jezdce a koně

Rozhodování dle stupnice „A“ PJS 298.2.1.

Startovné 250 Kč. Věcné ceny na 1.-5. místě, v hodnotě 1800 Kč ( 500,- 400,- 350,- 300,- 250,-)

 

2. Dvoufázové skákání 100/110 

Hodnocení dle PJS , stupnice A čl. 274.5.2

Startovné 250 Kč. Věcné ceny na 1.-5. místě, v hodnotě 3000 Kč ( 900,- 750,- 600,- 450,- 300,-)

 Sponzor soutěže: ProVet Trade s.r.o.   bude vyhodnocovat účast a výsledky v  jednotlivých soutěžích jim dotovaných na závodech  JK Stará Boleslav v roce 2011 a vyhodnotí nelepšího koně za účast a podle výsledků na posledních závodech.

 

3.Skok „ZL“

Tabulka A. PJS čl. 238.2.1., na čas bez rozeskakování.

Startovné 300 Kč, Věcné ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5. místě                                                v hodnotě celkem 3000 Kč ( 900,- 750,- 600,- 450,- 300,-)

 

 

4. Skoková soutěž stupně  „L * “

Hodnocení dle PJS , stupnice A čl..238.2.2 ,jedno rozeskakování na čas.

Startovné 400,- Kč. Věcné ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.- 5. místě v hodnotě celkem 4000,- Kč (1.200,- 1000,- 800,- 600,- 400,- )

 

                                                    

C: Časový rozvrh soutěží

Sobota 21.5.2011                -          7:30 - 8:30 presentace

Důležité upozornění : Pokud nebude jezdec s koněm zapresentován do ukončení presentace (do 9:00 hodin) bude za soutěží vyškrtnut!

Opracování na koních na kolbišti pro soutěž č.1 oddělení A – 9:20 hod.

Začátek soutěží                           09:30 hodin        

     

 

D: Všeobecné údaje

Jmenovité,řádně vyplněné přihlášky (včetně čísel licencí) zasílejte do 18.5.2011 adresu:

 

                                      kitnerovas@seznam.cz

                    

             nebo on-line přihláška na www.jkstaraboleslav.cz

nebo na www.jezdci.cz

                       

                            informace o závodech a předběžné startky na stránkách :

www.jkstaraboleslav.cz a www.jezdci.cz

Příjezd do areálu JK Stará Boleslav pouze ze Staré Boleslavi alejí (ulice Lázeňská)!!!

Sjezd z dálnice Stará Boleslav nebo příjezd od Mělníka – na náměstí do St.Boleslavi za kostelem vlevo a stále rovně.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených. Případné nepřijetí přihlášky bude oznámeno písemně.Dohlášky v době presentace budou počítány dvojitým startovným.Pokud kůň z jakéhokoliv důvodu nebude startovat – startovné se nevrací.

Presentace v kanceláři závodů dne 21.5.2011  od 8:00 hodin

Presentace také možná na telefonu: 777180535

Peněžitá plnění při presentaci.

Podmínky účasti - platné předepsané doklady jezdců a koní. Předpis PJS a rozpis závodů.

Ubytování jezdců a koní pořadatel nezajišťuje. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za újmy nebo škody, které by mohly postihnout účastníky závodů nebo koně.

E: Veterinární předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní zdravotní průkaz koně s potvrzením VS pro rok       2011 a potřebné dokumenty pro přesun koní,dle pravidel VS.

Veterinární přejímka koní se nekoná.

F: Poskytované služby

Lékařská služba,veterinární služba,podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů.

G: Ostatní ustanovení

UPOZORNĚNÍ :

Na národních závodech je přidělení identifikačních čísel koním povinné. Žádný kůň se nesmí bez tohoto identifikačního čísla pohybovat mimo prostor stájí . V případě nedodrženi tohoto ustanoveni postupuje sbor rozhodčích podle bodu 5 článku 252 skokových pravidel.

Čísla si zajišťuje každý závodník sám – před příjezdem na závody.

 

Floty dle PJS,ceny jsou uvedeny u jednotlivých soutěží.

Zpracování výsledků závodů: Karel Seidenglanz

Kancelář závodů bude umístěna v přízemí věže rozhodčích.

  

   Schváleno:M.Moudry - dne : 12.4.2011

 

Mediální partner: www.novinyprostor.cz

 

Sponzoři: