1) Soutěž stupně ZZ (80 cm) pro koně startující 1. a 2. rokem

2) Soutěž stupně ZM (90 cm) pro děti a juniory

3) Soutěž stupně ZM (90 cm) otevřená

4) Soutěž stupně Z (100 cm) otevřená

5) Soutěž volba dráhy do 110 cm

6) Soutěž stupně ZL (110 cm) CENA PAVO